Bidragsgivare

Vallmofält

Varmt tack till alla våra bidragsgivare 2015/2016

Listan är i alfabetisk ordning.

Offentliga bidragsgivare

Arbetsförmedlingen
Göteborg Stad – Social resursförvaltning
Malmö Stad – Sociala resursförvaltningen
Landstinget i Västmanland
Landstinget Östergötland HSN
Region Skåne
Socialstyrelsen
Stockholm Läns Landsting HSN
Stockholm Läns Landsting LSF
Umeå Kommun
Uppsala Kommun

Stiftelser & fonder

Allmänna Arvsfonden
Byggnadsstiftelsen S:t Erik
Lars Hiertas stiftelse
PostkodLotteriets idrottsstiftelse
Skandias stiftelse Idéer för livet
Stiftelsen Oscar Hirschs Minne

Sponsorer & Pro Bono-partners

DDB
Creuna
Umeå Energi
Unilever Sverige AB, Dove
Ågrenshuset