Bidragsgivare

Vallmofält

Varmt tack till alla våra bidragsgivare 2018/2019

Listan är i alfabetisk ordning.

Offentliga bidragsgivare

Arbetsförmedlingen
Göteborg Stad – Social resursförvaltning
Folkhälsomyndigheten
Malmö Stad – Sociala resursförvaltningen
Landsting Region Gävleborg
Landsting Region Skåne
Landsting Västerbotten
Landsting Västmanland
Landsting Östergötland HSN
Norrköpings kommun
Socialstyrelsen
Stockholm Läns Landsting HSN
Stockholm Läns Landsting LSF
Umeå kommun
Uppsala kommun

Stiftelser & fonder

Byggnadsstiftelsen S:t Erik
Lars Hiertas stiftelse
PostkodStiftelsen
Skandia – Idéer för livet
Stiftelsen Oscar Hirschs Minne

Sponsorer & Pro Bono-partners

Creuna
Umeå Energi
Unilever Sverige AB, Dove
Ågrenshuset