Bidragsgivare

Här finner du våra företagssamarbeten, stiftelser och offentliga bidragsgivare

Frisk & Fri samarbetar med andra närliggande organisationer i bland annat intressepolitiska frågor, utbildningar och angelägna projekt. Vi delar också med oss av vår erfarenhetsbaserade kunskap, samtidigt som vi håller oss uppdaterade om de senaste forskningsrönen och erfarenheter från vårdgivare. Vi är tacksamma för våra samarbeten och vi är glada för våra sponsorer och företagsgivare. Nedan listar vi några av våra fasta och återkommande samarbetspartners och offentliga bidragsgivare. 

Företagsgivare

Happy Småland

Genom att stödja Frisk & Fri bidrar Happy Småland till att färre ungdomar drabbas av ätstörningar. Samtidigt påverkar det även arbetet med att öka kännedomen och kunskapen om denna sjukdom som är vanligare än vad många tror.

Happy Smålands hemsida

2Creative

Webbyrån 2Creative har sedan 2013 hjälpt oss med vår webbproduktion. Med nyckelord som kommunikation och användarvänlighet jobbar 2Creative för att skapa en välkomnande och intressant webb.

2Creatives hemsida

Oderland

Oderland stödjer oss med webbhotellsrelaterade frågor.

Oderlands hemsida

Mustasch

Reklambyrån Mustasch har hjälpt oss med olika former av marknadsföring – inte minst med framtagningen av kampanjen ”Kära Demon”. Den vänder sig till närstående för att de ska veta att hjälp finns att hämta – för både dem själva och den som de bryr sig om.

Mustaschs hemsida

Arla

Sedan 2020 har vi flera gånger fått möjligheten att delta med en informationskampanj på Arlas mejeriförpackningar. Genom kampanjen når vi ut till familjer i hela Sverige med vårt budskap. Fokus ligger på att öka kunskapen och ifrågasätta vanliga fördomar om ätstörningar.

Arlas hemsida

Samarbetspartners

 

 

CEDI – Centre for Eating Disorders Innovation

Ett centrum för ätstörningsforskning. Det övergripande målet för CEDI är att utöka kunskapen kring ätstörningar. Genom att föra samman forskare från olika vetenskapliga discipliner och genom att undersöka ätstörningar med nya ögon strävar CEDI efter att nå en allomfattande förståelse av den roll som både genetik och miljö spelar för risken och utvecklingen av ätstörningar.

CEDI:s hemsida

Riksät

Riksät är ett nationellt kvalitetsregister med huvudsakligt syfte att utgöra en grund för systematisk uppföljning av ätstörningsvården, dess metoder och resultat samt patienttillfredsställelse.

Riksäts hemsida

NSPH – Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa

Frisk & Fri är en av flera medlemsorganisationer i NSPH, som är ett samarbete mellan patient-, brukar- och anhörigorganisationer verksamma inom det psykiatriska området.  NSPH arbetar för att patienter, brukare och anhöriga ska bli mer delaktiga i vård och stöd samt få ett större inflytande över de beslut som fattas inom olika samhällsområden.

NSPH:s hemsida

Sensus

Frisk & Fri är medlemsorganisation i Sensus, ett studieförbund som jobbar med relationer, livsfrågor, rättighetsfrågor och hållbarhetsfrågor. Tillsammans skapar vi trygga mötesplatser för ett samhälle utan ätstörningar där alla är fria att vara sig själva.

Sensus hemsida

Stiftelser

Albert Påhlssons stiftelse

Stiftelsen har till ändamål att dels främja forskning kring nutrition, näringsfysiologi och ämnesomsättning; dels främja vård av behövande ålderstigna, sjuka eller handikappade.

Albert Påhlssons stiftelses hemsida

Radiohjälpen

Radiohhälpen bidrar till att utsatta människor får möjlighet till förbättrad hälsovård, tillgång till utbildning och försörjning, samt tillgång till akut humanitär hjälp vid katastrofer eller konflikter.

Radiohjälpens hemsida

Stiftelsen Lindhaga

Stiftelsen har till ändamål att främja vård av psykiskt sjuka och  psykiatrisk forskning inom Malmö och Lund.

Stiftelsen Lindhagas hemsida

Offentliga bidragsgivare

Folkhälsomyndigheten

Göteborgs stad

Malmö stad

Region Skåne

Socialstyrelsen

Stockholm HSN

Umeå kommun

Vill du samarbeta med oss?

Vi söker och erbjuder ömsesidigt givande samarbeten som passar ditt företags CSR-strategi och vår värdegrund. Ditt företag kan bidra till vår verksamhet både ekonomiskt och med er kunskap! Samtidigt kan vi hjälpa er med att skapa ett sunt företagsklimat som hjälper att förebygga och bemöta ätstörningar. 

Är ditt företag intresserad av ett samarbete? Du är varmt välkommen att kontakta vår generalsekreterare Fredrika Sandell. 

Mejla Fredrika