Undvikande/restriktiv ätstörning

Detta är en egen diagnos som är helt ny i samband med DSM-5. Det finns ytterligare ett par födorelaterade syndrom (Pica & Idisslande störning) men de får inte något större utrymme här då de förmodligen inte kommer att behandlas inom ätstörningsvården i samma utsträckning som undvikande/restriktiv störning.

Undvikande/restriktiv ätstörning (ARFID -Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder) innebär ett bristande intresse för mat eller för att äta mat. Personer undviker viss typ av mat som grundas på hur maten ser ut (exempelvis färg och form) eller dess konsistens. Detta leder till en oförmåga att tillgodose kroppens behov på näringsämnen och energitillförsel.

Undvikande/restriktiv ätstörning kännetecknas av

– viktnedgång (eller hos barn utebliven förväntad viktökning eller avstannad tillväxt)

– näringsbrist

– påtaglig negativ inverkan på allmänt mående och socialt fungerande

– oftast har personen ingen störd kroppsuppfattning med avseende på vikt eller form.