Undvikande/restriktiv ätstörning

Undvikande/restriktiv ätstörning (eller Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder-ARFID) är en diagnos som introducerades i DSM-5 år 2013. Ätstörningen innebär ett långvarigt begränsat ätande som medför näringsbrist och/eller viktnedgång (eller hos barn avstannad viktökning/tillväxt). Personer med problematiken kan uppleva ett starkt ointresse för mat, rädsla för negativa konsekvenser i samband med matintag (t.ex. kvävningar, kräkningar, diarré) eller en överkänslighet för vissa lukter, smaker och konsistenser av mat.

Undvikande/restriktiv ätstörning kännetecknas av

– viktnedgång (eller hos barn utebliven förväntad viktökning eller avstannad tillväxt)

– näringsbrist

– påtaglig negativ inverkan på allmänt mående och socialt fungerande

– oftast har personen ingen störd kroppsuppfattning med avseende på vikt eller form.

Det finns ytterligare ett par födorelaterade syndrom (Pica & Idisslande störning) men de får inte något större utrymme här då de förmodligen inte kommer att behandlas inom ätstörningsvården i samma utsträckning som undvikande/restriktiv störning.