Ospecificerad ätstörning eller födorelaterade syndrom

Denna kategori används när den kliniska bilden präglas av symptom på en ätstörning eller förorelaterade syndrom som orsakar kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion socialt, i arbete eller inom andra viktiga funktionsområden, men där kriterierna inte är helt uppfyllda för någon av de specificerade diagnoserna inom gruppen ätstörningar och födorelaterade syndrom.

I den här kategorin inkluderas också kliniska tillstånd där informationen är otillräcklig för att ställe en mer specifik diagnos (t.ex. vid besök på akutmottagning)

Vanliga missuppfattningar

En vanlig missuppfattning är att den med en annan specificerad eller ospecificerad ätstörning har en lindrig ätstörning jämfört med till exempel anorexi, bulimi eller hetsätningsstörning. Lidandet vid dessa övriga ätstörningar kan ibland vara lindrigare, men är oftast minst lika allvarligt som vid anorexi, bulimi eller hetsätningsstörning.

En annan missuppfattning är att andra specificerade eller ospecificerade ätstörningar förekommer mer sällan är anorexi, bulimi eller hetsätningsstörning. Forskning (baserat på den gamla diagnosfördelningen) har konsekvent visat att denna diagnos (då kallad för ätstörning UNS) är betydligt mer vanligt än anorexi och bulimi.