Hetsätningsstörning

Hetsätningsstörning (BED, Binge Eating Disorder) kännetecknas av

– Upprepade episoder av hetsätning. Kriteriet är samma som vid bulimi,

– Hetsätningsepisoderna är förknippade med minst tre av följande kännetecken:
a) personen äter mycket snabbare än normalt
b) personen äter tills en obehaglig mättnadskänsla uppnåtts
c) personen äter stora mängder mat utan att känna fysisk hunger
d) personen äter ensam på grund av skam de stora matmängderna
e) personen känner sig äcklad av sig själv, nedstämd eller mycket skuldtyngd                      efter att ha hetsätit

– Personen är tydligt plågad av hetsätandet.

– Hetsätningen förekommer i genomsnitt minst en dag i veckan under tre mån.

– Hetsätningen är inte förknippad med upprepad kompensation och förekommer inte enbart under förloppet av anorexi eller bulimi.