Bulimi

Bulimia nervosa (BN) kännetecknas av

– Upprepade episoder av hetsätning. En episod av hetsätning kännetecknas av:
a) personen äter under en avgränsad tid (t.ex. inom två timmar) väsentligt större mängd mat än vad hen normalt skulle äta under motsvarande tid och omständigheter;
b) personen upplever sig ha förlorat kontroll över ätandet (kan t.ex. ha en känsla av att inte kunna sluta äta eller kontrollera vad eller hur mycket hen äter).

-Upprepat olämpligt kompensatoriskt beteende för att inte gå upp i vikt, t.ex. självframkallade kräkningar eller missbruk av laxermedel, vätskedrivande, fasta eller överdriven motion.

-Både hetsätande och olämpligt kompensatoriskt beteende förekommer minst en gång per vecka under tre månader.

-Självkänslan är överdrivet påverkad av kroppsform och vikt.

 

Ett vanligt problem vid diagnostisering av bulimi är att avgöra vad som är att betrakta som hetsätning. Definitionen av vad som är en ”väsentligt större mängd mat än vad man normalt skulle äta” kan variera stort från person till person. Sett utifrån kan hetsätningsattacker handla om att en person mycket snabbt äter mycket stora mängder av mat som man annars försöker undvika (t.ex. mat som har mycket kolhydrater, fett och/eller socker).