Andra specificerade ätstörningar eller födorelaterade syndrom (AnS)

Denna kategori används vid allvarliga problem med ätande som inte uppfyller kriterierna för anorexi, bulimi, hetsätningsstörning eller selektiv ätstörning.

– Atypisk anorexia nervosa: Alla kriterier för anorexi (AN) men personens vikt ligger inom ett normalintervall trots en betydande viktnedgång

-Bulimi (med låg frekvens och/eller begränsad varaktighet): Alla kriterier för bulimi (BN) men hetsätande och kompensation sker mer sällan eller under kortare tid.

– Hetsätningsstörning (med låg frekvens och/eller begränsad varaktighet): Alla kriterier för hetsätningsstörning men hetsätande sker mer sällan eller under kortare tid.

-Självrensning: Normalviktig person som regelmässigt kompenserar efter endast lite mat (t.ex. kräkning efter två kakor).

-Nattätningssyndrom: Upprepade episoder av nattligt ätande, vaknar och äter eller måttlöst ätande efter kvällsmålet

Vanliga missuppfattningar

En vanlig missuppfattning är att den med en annan specificerad eller ospecificerad ätstörning har en lindrig ätstörning jämfört med till exempel anorexi, bulimi eller hetsätningsstörning. Lidandet vid dessa övriga ätstörningar kan ibland vara lindrigare, men är oftast minst lika allvarligt som vid anorexi, bulimi eller hetsätningsstörning.

En annan missuppfattning är att andra specificerade eller ospecificerade ätstörningar förekommer mer sällan är anorexi, bulimi eller hetsätningsstörning. Forskning (baserat på den gamla diagnosfördelningen) har konsekvent visat att denna diagnos (då kallad för ätstörning UNS) är betydligt mer vanligt än anorexi och bulimi.