Vården måste anpassas – 3 av 4 patienter med ätstörningar har fler diagnoser

Årets vårdrapport från Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar – har samsjuklighet som tema. En av slutsatserna är att vården behöver anpassas till att den psykiatriska samsjukligheten är omfattande.

Enligt psykolog Johanna Levallius, som analyserat och sammanställt över 600 enkätsvar, kan det ske med mer individanpassad vård, bättre samarbete mellan vårdenheter och större hänsyn till samsjuklighet vid bedömning och behandling.

“Vården jobbar utifrån att varje patient endast har en diagnos medan verkligheten ser helt annorlunda ut”, säger Johanna Levallius.

3 av 4 med en diagnos inom ätstörningsområdet har ytterligare minst en diagnos, i huvudsak en psykiatrisk sådan. Depression och ångestsyndrom är vanligast. Siffran är belagd i tidigare studier och speglas i den enkät som ligger till grund för vårdrapporten. Totalt har 343 drabbade och 321 närstående runt om i landet svarat på frågor om hur de upplevt vården för ätstörning under det senaste året.

Det som både drabbade och närstående lyfter som allra viktigast är att vårdpersonal lyssnar, visar respekt och förståelse och försöker se personen bakom ätstörningen. För att begränsa sjukvårdskostnader, minska avhopp från behandling och förbättra resultat bör behandlare enligt rapporten ge utrymme att utforska vad det är som utlöst och upprätthåller sjukdomen, inte bara behandla symtom. Drabbade bör alltid erbjudas samtal och ges möjlighet att prata om tankar och känslor, för att behandlingen ska bli framgångsrik.

Vårdens oförmåga att möta samsjuklighet speglas även tydligt i föreningens stödverksamhet. I Frisk & Fri finns omfattande egenlevda erfarenheter av att ha tillfrisknat från en ätstörning, och medlemmars värdefulla insikter som vi vill att fler uppmärksammar.

 


Frisk & Fri lanserar en vårdrapport på årlig basis. Syftet är granska vården och ta vara på patienters och närståendes upplevelser – för att göra vården bättre.

Här finns årets rapport som pdf, du hittar den även på följande sida: friskfri.se/opinion 

Kontakt

För mer information kontakta Helena Forsman, strategisk verksamhetsutvecklare.

Eller mediakontakt Marika Rasmusson 072 250 72 77.

Mejla Helena Mejla Marika

Se fler nyheter

Stort intresse för vår vårdrapport!

Regionpolitiker, tjänstepersoner samt enhetschefer och medarbetare från ätstörningskliniker och psykiatrimottagningar från hela landet, totalt över 100 personer, deltog i fredagens frukostmöte som vi arrangerade digitalt. Psykologen och forskaren Johanna...

Läs mer

Nyhet! Specialchatt för närstående.

Vi har öppnat tider i vår stödchatt för dig som är nära någon som är drabbad eller är orolig för någon som är på väg att utveckla en ätstörning....

Läs mer

Ätstörningar handlar om liv och död – behandlingsansvaret får inte ligga på föräldrarna!

Ätstörningar är ytterst komplexa och svårbehandlade sjukdomar. Personer i alla åldrar drabbas, men för alla under 18 år hamnar ett stort ansvar hos föräldrar. Det ser vi i Frisk...

Läs mer