Forskningsstudie – I care gör skillnad

Frisk & Fri har tillsammans med Karolinska Institutet gjort en studie med syftet att undersöka effekterna av den webbaserade utbildningen I care gällande attitydförändring, kunskap och självrapporterat beteende hos tränare. Sofia Selenius, utbildningskoordinator för idrott och ätstörningar i Frisk & Fri, har varit delaktig i arbetet och är en av författarna till studien tillsammans med Emma Forsén- Mantilla, ordförande i Frisk & Fri samt forskare vid KI, och Andreas Birgegård, forskare vid KI.

 

150 tränare från olika idrotter deltog i interventionsstudien. Deltagarna fyllde i ett frågeformulär före och efter de genomgått I care. Frågeformuläret inkluderade bland annat ”the compulsive exercise test” (CET) samt kunskapsfrågor om ätstörningar och bemötande.

 

Resultatet visade en ökad kunskap om ätstörningar i stort hos tränarna, samt en ökad trygghet i att upptäcka varningssignaler och bemöta personer med ett riskbeteende. Resultatet visade även en positiv förändring i tränarnas egen attityd kring träning, och de var mindre benägna att prata om dieter, kroppsform/storlek och vikt på ett problematiskt sätt efter att de genomfört I care.

 

Trots avsaknad av kontrollgrupp, tyder resultaten på att I care är en kostnadseffektiv utbildning som kan leda till en ökad kunskap om ätstörningar i stort samt en förnyad attityd till ens egna beteende kopplat till träning.

Forskningsstudie - I care webbutbildning

Här kan du ta del av hela studien och dess resultat.

Forskningsstudie - I care webbutbildning

Se fler nyheter

Vi välkomnar riktlinjer för ätstörningar – och efterlyser en nationell strategi

Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen utarbetat nationella riktlinjer för ätstörningsvården. Syftet med dessa riktlinjer är att stödja hälso- och sjukvården att erbjuda enhetlig och effektiv vård till patienter,...

Läs mer

Stort intresse för vår vårdrapport!

Regionpolitiker, tjänstepersoner samt enhetschefer och medarbetare från ätstörningskliniker och psykiatrimottagningar från hela landet, totalt över 100 personer, deltog i fredagens frukostmöte som vi arrangerade digitalt. Psykologen och forskaren Johanna...

Läs mer

Nyhet! Specialchatt för närstående.

Vi har öppnat tider i vår stödchatt för dig som är nära någon som är drabbad eller är orolig för någon som är på väg att utveckla en ätstörning....

Läs mer