Frågor kring mentorsstöd

Maja Engström

Att få veta hur du upplever kontakten med din mentor ger oss chansen att erbjuda ett så bra stöd som möjligt. Tveka inte att höra av dig med dina frågor och synpunkter till vår samordnare Maja Engström.

Maja kan hjälpa dig när du

– vill byta mentor
– om det uppstår något problem under en pågående mentorskontakt

Kontakt

Maja når du på maja.engstrom@friskfri.se