Frågor kring mentorsstöd

Ellen Abrahamson

Att få veta hur du upplever kontakten med din mentor ger oss chansen att erbjuda ett så bra stöd som möjligt. Tveka inte att höra av dig med dina frågor och synpunkter till vår samordnare Ellen Abrahamson.

Ellen kan hjälpa dig när du

– vill byta mentor
– om det uppstår något problem under en pågående mentorskontakt

Kontakt

Ellen når du på ellen.abrahamson@friskfri.se