Måltidssituation och ätträning

250px-UU_logo

Två studenter som läser sista terminen på dietistprogrammet vid Uppsala universitet söker intervjupersoner. De skriver sitt examensarbete med inriktning mot ätträning och måltidssituation vid behandling av ätstörningar.

De är intresserade av att undersöka f.d patienters och anhörigas upplevelser av måltiden vid behandling av ätstörningar. De vill framförallt titta på faktorer i samband med måltidssituationen som främjar tillfrisknande och ett normalt ätbeteende.

De kommer att genomföra enskilda intervjuer på 45-60 minuter där deltagarna får berätta om sina erfarenheter. Materialet kommer hanteras konfidentiellt.

Då de befinner sig i Uppsala söker de främst deltagare som finns i närområdet (Uppsala, Stockholm, Enköping, Västerås etc.), men alla intresserade är välkomna att ta kontakt. Intervjuerna planeras att genomföras mellan den 20 november – 6 december.

Om du är intresserad av att deltaga i studien eller vill ställa frågor, kontakta:

Vendela Eriksson:

E-post: Vendela.Eriksson.8654@student.uu.se

Mobil: 0761-461100

Emelie Ödmann:

E-post: Emelie.Odmann.7678@student.uu.se

Mobil: 0707-972079

 

Postad 18 november, 2013

Taggar: , , ,