Lär känna Malin – en av våra volontärer i Linköping

Det här är Malin Blomqvist Westöö. Hon bor i Linköping och är verksam i lokalavdelningen i Norrköping/Linköping. Malin är närstående, är beteendevetare/elevassistent. Större delen av fritiden ägnas åt familj, vänner, resor, böcker och ett och annat motionspass.

Hej Malin, vad betyder ditt engagemang för dig?
Det betyder att jag kan få dela med mig av mina erfarenheter och förhoppningsvis göra vardagen lite ljusare för de närstående till en människa med ätstörning.

Vad driver dig i ditt engagemang?
Det går att bli frisk och tillsammans blir det lättare.

Vad är det viktigaste feedback för dig från närstående/från drabbade?
Att du/jag inte är ensam. Många, tyvärr alltför många, har ofta en relation till ätstörningar på ett eller annat sätt. Men det finns många som vill och kan hjälpa till att stödja i det svåra.

Varför behövs fler volontärer i Frisk & Fri?
Genom att förebygga, påverka och stödja för att fortsätta det viktiga arbete Frisk&Fri utför med målet att få ett samhälle utan ätstörningar och orealistiska kroppsideal.

När känner du att du gör skillnad?
Efter ett samtal med en närstående som ser lite ljusare på framtiden och tror på att det går att bli frisk.

Varför behövs Frisk & Fris kunskap om ätstörningar?
Som det ser ut idag verkar problemet bara bli större med psykisk ohälsa och skeva hälso- och kroppsideal. Ju mer information vi kan sprida kring ämnet desto bättre.

Vad är det unika med Frisk & Fri?
Närheten och det personliga engagemanget.

Vad ger dig hopp och kraft i ditt engagemang?
Det finns många vägar mot ett tillfrisknande och framförallt, det går att bli frisk och fri.

Vad är det roligaste med att vara volontär i Frisk & Fri?
Mötet med andra människor och utbytet av erfarenheter.

Bli volontär i Frisk & Fri!

LEDARE FÖR ÖPPNA TRÄFFAR FÖR DRABBADE
Har du själv varit drabbad av en ätstörning? Vill du bli ledare för öppna träffar, riktade till drabbade?

LEDARE ÖPPNA TRÄFFAR FÖR NÄRSTÅENDE
Är du närstående (exempelvis förälder, partner, syskon, vän eller barn) till någon som tidigare varit drabbad av en ätstörning? Vill du bli ledare för öppna träffar i Frisk & Fri?

LÄS MER HÄR!