Lär känna Lina – en av våra volontärer

Det här är Lina Säfsten. Hon bor i Tyresö och är verksam i vår stödverksamhet. Lina är tidigare både drabbad och närstående. Idag arbetar Lina som undersköterska samt säsongsvis på ett kattpensionat. Fritiden ägnar Lina åt olika kulturevent i Stockholm.

Hej Lina, vad betyder ditt engagemang för dig?
Mitt engagemang betyder mycket för mig. Det känns otroligt bra att jag får möjlighet att använda mina erfarenheter för att försöka kunna stötta andra som går igenom liknande situationer som jag gjort. Att kanske kunna ge någon styrkan att finna de verktyg som de behöver för att må lite bättre och kämpa mot att bli frisk och fri är något som gör att mitt engagemang känns livsviktigt!

Vad driver dig i ditt engagemang?
Det som främst driver mig i mitt engagemang är viljan att kunna finnas där för andra. Att kanske kunna hjälpa till på något sätt eller bara stötta någon för en stund är verkligen det som gör att jag alltid är motiverad att fortsätta!

Vilken är den viktigaste feedback för dig som du får från närstående och drabbade?
För mig är den viktigaste feedbacken jag får när jag får höra att jag eller någon annan på Frisk & Fri motiverat någon att våga ta klivet till att t.ex. berätta om sin situation för någon i dennes närhet eller söka vård eller liknande. Det blir verkligen ett kvitto på precis det som driver mig, att försöka stötta och göra en skillnad för någon.

Varför behövs fler volontärer i Frisk & Fri?
Det behövs fler volontärer på Frisk & Fri eftersom det vi gör är så himla viktigt och att hela föreningen drivs så mycket av att det finns volontärer som vill hjälpa till. Med fler volontärer kan vi nå ut till ännu fler drabbade och närstående!

När känner du att du gör skillnad?
Jag känner att jag gör skillnad när jag exempelvis chattar med någon som i slutet av chattiden berättar att den överväger att söka vård. Det kan också vara att personen berättar att med hjälp av stödet från Frisk & Fri har hen vågat berätta om sin situation för någon närstående eller liknande. Detta gör mig varm att bara tänka på.

Varför behövs mer kunskap om ätstörningar?
Det behövs mer kunskap om ätstörningar eftersom att dessa sjukdomar är så utbredda i vårt samhälle och mörkertalet är stort. Mer kunskap och mindre tabu skulle leda till bättre vård och ett större erkännande vilket jag tror är extremt viktigt för att bekämpa denna problematik.

Vad är det unika med Frisk & Fri?
Det unika med Frisk & Fri tycker jag är att det finns så många sätt att få stöd eller kunskap från föreningen. Att vi kan nå ut genom allt från chatt- och telefonstöd till öppna träffar eller genom skolor tycker jag är fantastiskt. Alla är vi olika och att man t.ex. kan kontakta oss på det sättet som passar en bäst tror jag gör att det finns större sannolikhet att nå ut till ett större antal.

Vad ger dig hopp och kraft i ditt engagemang?
Vad som ger mig hopp och kraft i mitt engagemang är till exempel när vi får feedback om att de som chattat med oss är nöjda eller berättar att med det stöd de fått har vågat ta steget att söka vård. Kraft får jag också när jag hör hur människor i min omgivning talar om Frisk & Fri och hur de har fått stöd genom föreningen. Jag blir glad av att höra att föreningen blir mer och mer känd. Då känns det som att vi gör ett bra jobb.

Vad är det roligaste med att vara volontär i Frisk & Fri?
Det roligaste med att vara volontär i Frisk & Fri är dels att jag upplever att man ofta får ett kvitto på att man gör skillnad. Dels att man får möjligheten att gå på många fortbildningar och föreläsningar som gör en säkrare i sin roll och som volontär. Dessa har även hjälpt mig att växa som människa på flera olika plan.

Är det något du saknar eller skulle vilja förbättra i din roll som volontär?
Jag saknar egentligen inget i min roll som volontär. Men det finns ju alltid sådant man kan förbättra. I min roll som volontär känner jag att jag lär mig genom alla samtal jag har och alla fortbildningar jag går på. Då känner jag att jag lär mig sådant som jag inte visste att jag behövde kunna som volontär, men som jag nu märker att det gör mig säkrare. Både i min roll på Frisk &  Fri och som människa.

Bli volontär i Frisk & Fri!

INFORMATÖR
Vill du bli informatör i Frisk & Fri? Har du själv tidigare varit drabbad av en ätstörning eller är du närstående (t.ex. förälder, partner, syskon, barn eller vän) till någon som tidigare varit drabbad?

LEDARE STÖDGRUPP FÖR NÄRSTÅENDE
Är du närstående (exempelvis förälder, vän, partner, syskon eller barn) till någon som tidigare varit drabbad av en ätstörning? Vill du bli ledare för stödgrupper i Frisk & Fri?

LEDARE ÖPPNA TRÄFFAR FÖR NÄRSTÅENDE
Är du närstående (exempelvis förälder, partner, syskon, vän eller barn) till någon som tidigare varit drabbad av en ätstörning? Vill du bli ledare för öppna träffar i Frisk & Fri?

LEDARE FÖR ÖPPNA TRÄFFAR FÖR DRABBADE
Har du själv varit drabbad av en ätstörning? Vill du bli ledare för öppna träffar, riktade till drabbade?

LEDARE STÖDGRUPP FÖR DRABBADE
Har du själv varit drabbad av en ätstörning? Vill du bli ledare för våra stödgrupper, riktade till drabbade?

LÄS MER HÄR!