Lär känna Andrea – en av våra volontärer i Stockholm

Stockholm_Andrea-Bengtsson_

Det här är Andrea Bengtsson. Hon bor i Sundbyberg och är verksam i lokalavdelningen i Stockholm. Andrea är mamma till en tonårsdotter som är frisk sedan cirka fyra år. Andrea arbetar som lärare och på fritiden gillar hon att vandra, baka och skapa med återbruk.

Hej Andrea, vad betyder ditt engagemang för dig?
Det är mycket givande att jag kan finnas för någon eller några som går igenom en svår period i livet. Att lyssna och att förhoppningsvis ge dem stöd och lite hopp i en väldigt sårbar situation känns meningsfullt.

Vad driver dig i ditt engagemang?
Stödet jag fick från Frisk & Fri när min dotter mådde som sämst betydde oerhört mycket för mig. Jag önskar att alla drabbade och närstående kan få samma stöd för att orka kämpa och till slut vända det jobbiga och mörka till något positivt.

Vilken är den viktigaste feedback för dig som du får från närstående och drabbade?
Att de är tacksamma för att vi finns i väntan på en plats inom vården men också som komplement till vården och att de äntligen får prata utan att känna skuld och skam.

Varför behövs fler volontärer i Frisk & Fri?
Tyvärr finns det många som mår dåligt på grund av av ätstörningar och vi skulle kunna erbjuda mer stöd och nå flera. Då skulle kanske ännu flera ta ett första steg för att söka vård. Dessutom gör vi en viktig insats som sjukvården inte hinner med.

När känner du att du gör skillnad?
När någon vågar öppna sig för första gången, när deltagarna vågar skratta tillsammans och hitta kraft i varandra.

Varför behövs mer kunskap om ätstörningar?
För att det finns så många förutfattade meningar om ätstörningar och om vilka som blir drabbade och varför. Både bland vanliga människor men också inom sjukvården. Ibland får den drabbade/närstående väldigt konstiga svar från sjukvårdspersonalen som stjälper i stället för att hjälpa och stötta.

Vad är det unika med Frisk & Fri?
Att många kan få stöd och uppleva att genom Frisk & Fri kan livet bli mer hanterbart och till och med mer begripligt.

Vad ger dig hopp och kraft i ditt engagemang?
Att träffa flera som har blivit friska och att många vill komma tillbaka för att orka fortsätta kämpa.

Vad är det roligaste med att vara volontär i Frisk & Fri?
Att man gör något meningsfullt för många medmänniskor.

Är det något du saknar eller skulle vilja förbättra i din roll som volontär?
Jag har bara jobbat som volontär i cirka 10 månader så det finns säkert mycket som jag kan bli bättre på. Att svara i telefon kan fortfarande kännas lite opersonligt men det blir enklare för varje gång.

Bli volontär i Frisk & Fri

SVARA I ÄTSTÖRNINGSLINJEN
Vill du bli volontär för Ätstörningslinjen? Har du egen erfarenhet av ätstörningar?

LEDARE STÖDGRUPP FÖR NÄRSTÅENDE
Är du närstående (exempelvis förälder, vän, partner, syskon eller barn) till någon som tidigare varit drabbad av en ätstörning? Vill du bli ledare för stödgrupper i Frisk & Fri?

LEDARE ÖPPNA TRÄFFAR FÖR NÄRSTÅENDE
Är du närstående (exempelvis förälder, partner, syskon, vän eller barn) till någon som tidigare varit drabbad av en ätstörning? Vill du bli ledare för öppna träffar i Frisk & Fri?

SITTA I CHATTEN
Vill du bli chattstödjare i föreningens chatt? Har du varit drabbad av en ätstörning? Eller är du själv närstående (exempelvis förälder, vän, partner, syskon, barn) till någon som tidigare varit drabbad?

LÄS MER HÄR!