Lägg till berättelse

Anslagstavlan är en del av närståendeprojektet föreningen driver med medel från Socialstyrelsen.

Anslagstavlan vänder sig till dig som är eller har varit närstående till någon med en ätstörning och är ett forum där du som närstående kan dela och ta del av andra närståendes upplevelser och erfarenheter. Vad är dina bästa tips för att orka? Har du ett bra bemötande du vill berätta om? Hur bemöter du den drabbade? Välj det tema du vill skriva om och dela med dig av dina erfarenheter och tips, eller ta del av andras berättelser!

Du är anonym när du skriver på anslagstavlan och inläggen kommer först att granskas innan de publiceras för att säkerställa att inget känsligt innehåll publiceras och att det svarar på någon av de tre frågeställningarna.

Följande riktlinjer gäller för att få sin berättelse publicerad

Berättelsen ska svara på någon av de tre frågeställningarna, det vill säga antingen Vad är dina bästa tips på att orka, Har du ett bra bemötande du vill berätta om eller Hur bemöter du den drabbade?

Det är inte tillåtet:

  • – att namnge enskilda terapeuter, läkare, sjukhus eller behandlingshem. Detta då det kan ge falska förhoppningar eller skapa oro.
  • – att sprida budskap som kan vara triggande såsom att nämna någon vikt, antal träningspass, eller antalet destruktiva handlingar.
  • – att skriva om metoder för viktnedgång eller viktuppgång.
  • – att visa bilder som kan vara destruktiva och triggande för andra personer.
  • – att länka till bloggar, artiklar och så vidare som innehåller ovanstående exempel eller innehåller bilder som kan vara destruktiva och triggande för andra personer.
  • – att göra reklam för kommersiella produkter eller tjänster.
  • – Frisk & Fris administratörer förbehåller sig rätten att inte publicera berättelser som strider mot de regler som nämns ovan med hänsyn till övriga läsare. Tack för visad hänsyn!

Berätta om dina upplevelser

4+2=
Ja, jag har läst regler för publicering