Kurs för dig som är närstående

Skärmavbild 2016-03-21 kl. 08.48.45

Kunskapscentrum för ätstörningar (KÄTS) har tagit fram kursen STÄRKA – Stöd mot ätstörningar, riktad kurs för anhöriga som är tänkt som ett stöd för dig som är närstående till någon med en ätstörning.

Det kan vara smärtsamt att tänka på att din närstående mår dåligt och det är vanligt att framförallt föräldrar känner oro och tappar tron på sin förmåga att stötta. KÄTS vill ge närstående mer information om ätstörningar och om känslor som är vanliga bland föräldrar och andra närstående. KÄTS vill ge dig konkreta råd och tips, till exempel kring måltiden, och de vill hjälpa dig att ta hand om dig själv.

Kursen är kostnadsfri och tar cirka 2 timmar.
För att komma till kursen, klicka här.