Insikt - vår medlemstidning

Vår tidning fyller en viktig funktion genom att synliggöra och öka kunskaperna om ätstörningar. Som föreningens röst verkar Insikt stödjande, förebyggande och påverkande: vi belyser, informerar, problematiserar och reder ut.

Vi eftersträvar allsidigt belysande av ämnet ätstörningar, där såväl positiva exempel på tillfrisknande som kritisk granskning av fördomar och samhällets ansvar får plats. Här kan du även läsa om vad som händer i föreningen, centralt och ute hos lokalavdelningarna i landet.

Insikt kommer ut fyra gånger per år, i mars, juni, oktober och december.

För att kunna ta del av vår tidning behöver du vara medlem. Vill du annonsera i Insikt kan du läsa mer i vår annonsprislista.

Vill du bidra?

Vi vill höra din röst!  Vad tycker du om saker du uppmärksammat i omvärlden? Hur ser din egen erfarenhet av ätstörningar ut och vad vill du se mer av i Insikt? Om du vill medverka genom att ideellt bidra med text eller bild, eller har idéer kring innehåll är du varmt välkommen att kontakta insikt@friskfri.se

Insikt - Frisk & Fri.

Nummer 2 2022

Årets sommarnummer av Insikt anlände till medlemmarna före midsommar. I numret berättar vi bland annat om våra aktiviteter under den Internationella ätstörningsdagen; intervjuar en populär kostrådgivare tillika instagram-profil och representanter från lokalavdelningen i Dalarna. Forskare redogör för preliminära resultat från en studie kring ätstörningar under pandemin och i relation till detta skriver vi om vilket stöd Frisk & Fri erbjudit under denna speciella och prövande tidsperiod. Vi tipsar om flera nya böcker och klargör hur vi gör våra urval när det kommer till rekommenderad läsning. Vi får också ta del av olika berättelser utifrån egna erfarenheter av att tillfriskna från ätstörningar. Hoppas att ni finner juninumret läsvärt!

Nästa nummer kommer i oktober.

För organisationer, vårdenheter och företag - prenumerera på Insikt

Vi erbjuder organisationer, vårdenheter och företag att prenumerera på vår tidning Insikt, som ges ut med 4 nummer per år.

Tidningen kostar 190 kr/kalenderår.

För att teckna en prenumeration, mejla till medlemsservice så hjälper vi dig med detta.

Bra att veta om

Vi är anslutna till prenumerationstjänsten Prenax, så har din organisation avtal med dem går det bra att sköta prenumerationen av Insikt via den kanalen.

Insikt har Issn-nummer: 1652-4705.

Mejla medlemsservice