Insikt - vår medlemstidning

Vår tidning fyller en viktig funktion genom att synliggöra och öka kunskaperna om ätstörningar. Som föreningens röst verkar Insikt stödjande, förebyggande och påverkande: vi belyser, informerar, problematiserar och reder ut.

Vi eftersträvar allsidigt belysande av ämnet ätstörningar, där såväl positiva exempel på tillfrisknande som kritisk granskning av fördomar och samhällets ansvar får plats. Här kan du även läsa om vad som händer i föreningen, centralt och ute hos lokalavdelningarna i landet.

Insikt kommer ut fyra gånger per år, i mars, juni, oktober och december.

För att kunna ta del av vår tidning behöver du vara medlem. Vill du annonsera i Insikt kan du läsa mer i vår annonsprislista.

Vill du bidra?

Vi vill höra din röst!  Vad tycker du om saker du uppmärksammat i omvärlden? Hur ser din egen erfarenhet av ätstörningar ut och vad vill du se mer av i Insikt? Om du vill medverka genom att ideellt bidra med text eller bild, eller har idéer kring innehåll är du varmt välkommen att kontakta insikt@friskfri.se

Insikt - Frisk & Fri.

Nummer 4 2022

I årets sista nummer av Insikt knyter vi ihop säcken och redovisar forskning om vårt förebyggande, idrottsinriktade arbete. På idrottstemat intervjuas en dietist som vill förmedla matharmoni till unga aktiva och en läsare berättar i Min bakgrund om hur hon gick från att satsa på en karriär inom motocross in i en ätstörning, men även ut ur den. Vi tipsar om två aktuella böcker: Kriget mot kroppen och Vägen mot det friska, som vi dessutom lottar ut. Vi välkomnar en ny pressansvarig i föreningen och tidigare skribent återkommer. Numret handlar om kontroll och kraft att kämpa; om frustrerande men även fina förändringar och om skiftet som kommer med rätt stöd. I detta nummer riktar vi ljuset mot syskon till drabbade. Vi vet att högtider och omställningar kan vara extra utmanande, Frisk & Fri finns om ni behöver. Vi önskar er ljus i mörkret och välgörande vila!

Nästa nummer kommer i mars.

För organisationer, vårdenheter och företag - prenumerera på Insikt

Vi erbjuder organisationer, vårdenheter och företag att prenumerera på vår tidning Insikt, som ges ut med 4 nummer per år.

Tidningen kostar 190 kr/kalenderår.

För att teckna en prenumeration, mejla till medlemsservice så hjälper vi dig med detta.

Bra att veta om

Vi är anslutna till prenumerationstjänsten Prenax, så har din organisation avtal med dem går det bra att sköta prenumerationen av Insikt via den kanalen.

Insikt har Issn-nummer: 1652-4705.

Mejla medlemsservice