Insikt - vår medlemstidning

Vår tidning fyller en viktig funktion genom att synliggöra och öka kunskaperna om ätstörningar. Som föreningens röst verkar Insikt stödjande, förebyggande och påverkande: vi belyser, informerar, problematiserar och reder ut.

Vi eftersträvar allsidigt belysande av ämnet ätstörningar, där såväl positiva exempel på tillfrisknande som kritisk granskning av fördomar och samhällets ansvar får plats. Här kan du även läsa om vad som händer i föreningen, centralt och ute hos lokalavdelningarna i landet.

Insikt kommer ut fyra gånger per år, i mars, juni, oktober och december.

För att kunna ta del av vår tidning behöver du vara medlem. Vill du annonsera i Insikt kan du läsa mer i vår annonsprislista.

Vill du bidra?

Vi vill höra din röst!  Vad tycker du om saker du uppmärksammat i omvärlden? Hur ser din egen erfarenhet av ätstörningar ut och vad vill du se mer av i Insikt? Om du vill medverka genom att ideellt bidra med text eller bild, eller har idéer kring innehåll är du varmt välkommen att kontakta insikt@friskfri.se

Insikt - Frisk & Fri.

Nummer 1 2022

Vårnumret av Insikt innehåller bland annat olika perspektiv på att fly sina svårigheter. Det handlar om att flytta från en plats till en annan för att försöka komma undan en bild av sig själv som sjuk, för att skapa en nystart. Det handlar också om att ta sin tillflykt in i de ramar och beteenden som utgörs av en ätstörning. Om att träna tvångsmässigt, försöka vara perfekt eller döva sitt inre kaos. Och om vändningen mot ett friskt liv. Du kan även läsa exempel på engagemanget i riksföreningen och hur vi erbjuder stöd utifrån egen erfarenhet. Läs mer om hur du aktivt kan göra din röst hörd om vårderfarenheter via vår nya hemsida. Läs också om hur vi arbetar för att påverka i vårt opinionsbildande arbete, såväl på riksnivå som regionalt.

God läsning! Nästa nummer kommer i juni.

För organisationer, vårdenheter och företag - prenumerera på Insikt

Vi erbjuder organisationer, vårdenheter och företag att prenumerera på vår tidning Insikt, som ges ut med 4 nummer per år.

Tidningen kostar 190 kr/kalenderår.

För att teckna en prenumeration, mejla till medlemsservice så hjälper vi dig med detta.

Bra att veta om

Vi är anslutna till prenumerationstjänsten Prenax, så har din organisation avtal med dem går det bra att sköta prenumerationen av Insikt via den kanalen.

Insikt har Issn-nummer: 1652-4705.

Mejla medlemsservice