Allmän informationsbroschyr om ätstörningar

Allmän informationsbroschyr om ätstörningar - Frisk & Fri.

Innehåll

Information om:

 • Ätstörningar i dagens samhälle.
 • Vem som drabbas av ätstörningar.
 • Test : ”Är du orolig att du lider av en ätstörning?”.
 • Vad närstående kan göra och vem de kan vända sig till.
 • Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar.

Målgrupper

 • Personen som befinner sig i riskzonen för att utveckla en ätstörning.
 • Drabbade av ätstörningar.
 • Närstående.
 • Professionella som är i kontakt med drabbade och närstående (t ex vårdpersonal, pedagoger, idrottspersonal).

Beskrivning

 • Format: A 5.
 • Omfång: 8 sidor.

Pris per exemplar

Kostnadsfri.