Kallelse- Riksföreningens extrainsatta årsmöte – 21 november 2021

Namnlös design

Vi hälsar dig som medlem välkommen till riksföreningens extrainsatta årsmöte.

Den 25 april röstade årsmötet för vår proposition om flera stadgeändringar. Syftet med stadgerevisionen är att synliggöra föreningens värdegrund och vision och vår förankring i det egenerfarna perspektivet av ätstörningar och tillfrisknande. Det finns också förslag för att vidareutveckla formuleringen av våra ändamål, för att fånga upp och beskriva föreningens roll som kunskapsaktör och påverkande kraft i samhället. Ändringarna syftar också till att ge dig som medlem bättre insyn i föreningen och dess planering, för ökad möjlighet att påverka. Utöver detta föreslår vi att ta bort organisationsmedlemskapet och i stället ersätta detta med en möjlighet att prenumerera på vår tidning Insikt. Detta förslag grundas på att många regioner inte tillåter sina enheter att ingå medlemskap i intresseföreningar. Vi föreslår även att ändra ordningen för våra årsmöten – så att alla lokalavdelningar går före riksföreningens årsmöte. Förslaget har tagits fram gemensamt av riksstyrelsen, flera lokalavdelningar och personal från rikskansliet.

För ändring i våra stadgar krävs kvalificerad majoritet av närvarande och röstberättigade medlemmar, vid två på varandra följande ordinarie eller extra årsmöten. Vi kallar därför till ett extrainsatt årsmöte och hoppas att många medlemmar vill delta och besluta om stadgeändringen.


Tid & plats för årsmöte

Datum: Söndag 21 november 2021
Digitalt via Zoom
Tid: 14.30 – 15.30


Anmälan

Anmäl ditt deltagande på årsmötet här.

Alla medlemmar som har anmält sig till årsmötet kommer att få en möteslänk på mejlen direkt efter anmälan. Spar denna så att du har den kvar till mötet. Via mötesinbjudan kan du delta på årsmötet online – via din dator eller mobil.


Möteshandlingar

Postad 21 oktober, 2021

Taggar: , , , ,