Kallelse- Riksföreningens årsmöte – 28 april 2019

Körsbärsblomma 680×340

Årsmöte

Nu är det dags igen för årsmöte och tillhörande föreläsning. Årsmötet är öppet för alla medlemmar och är din chans att påverka föreningens övergripande beslut. Mötet äger rum under cirka en timme. I anslutning till årsmötet, anordnar vi en föreläsning med Katarina Lindstedt, behandlare på ätstörningsenheten i Örebro.

Tid & plats

Söndag 28 april 2019, klockan 14.15
På Creuna, Kungsholmsgatan 21, Stockholm (t-bana Rådhuset)

Årsmötet väljer riksstyrelsen, så var med och påverka – och gör din röst hörd!


Årsmöteshandlingar

Dagordning-årsmöte 2019
Revisionsberättelse 2018
Årsredovisning 2018
Förslag på styrelse inför årsmöte 2019


 

Föreläsning med Katarina Lindstedt

”Den sociala kontexten är jätteviktig”

Föreläsningen sker i anslutning till årsmötet, och startar ca 15.30 när årsmötet är genomfört. Du får gärna bjuda in intresserade till den öppna föreläsningen även om de inte ännu är medlemmar i Frisk & Fri.

Katarina Lindstedt är behandlare på ätstörningsenheten i Örebro och har nyligen disputerat vid institutionen för medicinska vetenskaper på Örebro universitet.

Vad kan vi att se fram emot på föreläsningen?
– Jag kommer att berätta om mitt avhandlingsarbete som slutfördes i februari. Avhandlingen fokuserar på att beskriva sjukdom, behandling och tillfrisknande hos ungdomar med restriktiv ätstörning, som till exempel anorexia nervosa, ur såväl ett inifrån- som utifrånperspektiv

I din studie tittar du både på kvantitativa data från kvalitetsregistret Riksät och dina egna kvalitativa intervjuer med tillfrisknade patienter. Kan du ge oss ett litet smakprov på vad du kommit fram till?
– När jag tittade på patientenkäter ett år efter avslutad behandling kunde jag se att patienter generellt var ganska nöjda med sin behandling, och resultat gällande behandlingsutfall visar att svensk ätstörningsvård står sig bra. I intervjuerna uttryckte många att det ibland var för mycket fokus på själva ätbeteendet och att de i behandlingen hade velat ha mer fokus på tankar och känslor kopplat till mat och ätande. Många uttryckte också att behandlingen avslutades för abrupt.

Var det något i dina studier som förvånade dig?
– Det som förvånade mig mest och som jag tycker är starkast i min avhandling är hur viktiga sociala kontexter utanför familjen är för den här patientgruppen. Mina kvalitativa studier visade att ungdomarna tyckte att skola och idrottsaktiviteter hade en stor inverkan på såväl insjuknande som behandling och tillfrisknande. Jag tror att behandling i dag behöver anpassas bättre efter ungdomars individuella kontexter och att samarbete mellan behandlingsenheter och skola och idrottsföreningar behöver främjas.

Varmt välkomna!

Postad 14 mars, 2019

Taggar: , , , ,