Kallelse- Riksföreningens årsmöte – 19 april 2020

Körsbärsblomma 680×340

Årsmötet kommer att ske digitalt

Frisk & Fri kommer i sin verksamhet i kontakt med människor som kan tillhöra en riskgrupp för coronaviruset. Vi vill visa omtanke och gör det vi kan för att inte riskera att medverka till eventuell smittspridning av viruset.

Vårt planerade årsmöte kommer därför ske digitalt.

Årsmöte

Snart är det dags för riksföreningens digitala årsmöte och föreläsning. Årsmötet är öppen för alla medlemmar och ger möjligheten att gemensamt utforma föreningens framtid och arbete.

Föreläsningen med Johanna Levallius ”Personligheten spelar roll – personen bakom ätstörningen” erbjuds fortfarande i anslutning till årsmötet (cirka 15:15) men nu i digital form. Thor Rutgersson (pressansvarig) kommer att föra ett samtal med Johanna om hennes avhandling – och även ta emot frågor från er som tittar.

Tid & plats

Datum: Söndag 19 april 2020
Tid:  kl. 14.15

Anmälan

Anmäl ditt deltagande på årsmötet senast 5 april till service@friskfri.se.

Alla medlemmar som har anmält sig till årsmötet kommer att få en möteslänk på mejlen. Via mötesinbjudan kan du delta på årsmötet online – via din dator eller mobil. Vi kommer att skicka ut tips och instruktioner för att underlätta deltagande på mötet.


Årsmöteshandlingar

Dagordning årsmöte 2020
Årsredovisning_2019
Revisionsberättelse 2019
Valberedningens förslag


Föreläsning med Johanna Levallius

Föreläsningen sker i anslutning till årsmötet, och startar när årsmötet är genomfört, ca 15.15.

”Personligheten spelar roll – personen bakom ätstörningen”

Johanna Levallius är psykolog och forskare på Karolinska Institutet, under professor
Cynthia Bulik. Hon har disputerat på en avhandling om personlighetens betydelse vid ätstörning. Efter riksföreningens årsmöte kommer Johanna föreläsa om avhandlingen.

Kan du berätta lite kort om din avhandling?

-Ja, gärna. I avhandlingen har jag följt drygt 200 vuxna patienter som behandlats på Stockholms centrum för ätstörningar. De genomgick antingen dagvårdsbehandling eller internetbaserad behandling. Patienterna som deltog skattade sin personlighet före behandling, vid avslut och 6 månader efter avslut. I studie 1 av 4 jämförde jag personligheten hos patienter med kvinnor i samma ålder. I studie 2 och 3 undersöktes om personlighet kunde förutsäga hur det gick för patienterna i respektive behandling. I studie 4 slutligen analyserade jag om personligheten förändrades över tid och om mönstret såg olika ut hos de som tillfrisknade jämfört med de som inte gjorde det.

 Kan du säga något om resultaten?

-Ja, väldigt sammanfattat vågar jag påstå att personligheten har betydelse. Patienterna skattade annorlunda jämfört med jämnåriga kvinnor i befolkningen, och personlighet kunde delvis förklara symtom. Flera personlighetsdrag kunde också förutsäga hur det gick i både dagvårdsbehandling och i internetbehandlingen. Slutligen förändrades personligheten över det år patienterna följdes och de som blev friska förändrades ofta på liknande sätt.

Vad såg du för mönster hos de som blev friska från ätstörning?

-De upplevde att de blev mer känslomässigt stabila, mer socialt utåtriktade, mer öppna för att uppleva nya saker samt mer målmedvetna. Jag blev väldigt glad över att se detta. Dels för att dessa förändringar innebär att man är mer motståndskraftig mot psykisk sjukdom; dels för att när jag började på denna avhandling trodde man att personlighet inte kunde förändras, och nu har motsatsen bevisats, av denna studie och flera andra.  Det finns alltså gott hopp för oss alla att utvecklas!

Postad 18 februari, 2020

Taggar: , , ,