Julkampanj 2018 – Bli medlem – få en bok

Bild hemsidan – Bli medlem och få ”En närståendes hanbok” på köpet

Blir du medlem fram till och med 31 december 2018 så får du ett kostnadsfritt exemplar av ”En närståendes handbok”. Boken skickas per automatik ut till alla som bli nya medlemmar, och kommer med posten inom 14 arbetsdagar.

Ditt medlemskap hjälper oss på fler än ett sätt

Förutom medlemsavgifter är antalet medlemmar en viktig faktor när vi söker bidrag från exempelvis Socialstyrelsen och landsting. Deras bidrag till ideella föreningar baseras delvis på hur många medlemmar vi har. Ditt medlemskap hjälper oss därför på fler än ett sätt – och möjliggör att vi kan svara på mejl från närstående och drabbade, att vi kan bemanna vår chatt och stödtelefon – och att vi kan vara med och påverka så att vården förbättras. Ditt medlemskap ger oss också möjlighet att utbilda skol- och vårdpersonal, samt ledare inom idrott. Dessutom kan vi träffa ungdomar på skolor, för att förebygga ätstörningar och prata om självbild och självkänsla. Slutligen är det också genom ditt medlemskap som vi kan arbeta opinionsbildande och medverka i press och annan media. Det tycker vi är fantastiskt!

I Frisk & Fri kan alla vara medlem oavsett om du har anknytning till ätstörning eller bara tycker att det vi i föreningen gör är bra.

Trycket på vår våra olika verksamheter är högt och vi behöver därför stärka vår förening. Därför är ditt medlemskap viktigare än någonsin.  Bli medlem idag.

Postad 29 november, 2018

Taggar: , , ,