Hur ser du på integritetsskydd inom hälso- och sjukvården?

Skärmavbild 2015-11-23 kl. 12.56.45

Frågan om hur uppgifter om individer i journaler och register ska hanteras inom hälso- och sjukvården debatteras flitigt, men ofta saknas patient- och brukarperspektivet. Därför bjuder Myndigheten för vård- och omsorgsanalys tillsammans med forskare från Karolinska institutet och Uppsala universitet nu in dig till ett gruppsamtal där de vill höra hur du tänker kring denna fråga. Inga förkunskaper krävs!

Gruppsamtalet är en del i en studie som genomförs av aktörerna ovan.

Tid & plats

Tid: Måndag 30 november kl. 17.30-19.
Plats: Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, Drottninggatan 89, Stockholm.

Ni samlas i lobbyn på entréplan.

Samtalet kommer att spelas in, men vad du heter kommer inte att framgå.

Om du vill vara med, anmäl dig till gruppsamtal.integritet@gmail.com eller per telefon till Sara Belfrage 072-546 63 82. Du behöver inte ge oss ditt namn, men skriv datumet för gruppsamtalet. OBS endast personer över 18 år kan delta.

Välkomna!