Tack för din intresseanmälan!

Vi behandlar alla inkomna ansökningar löpande och ansvarig kontaktperson återkopplar till dig senast 4 veckor efter ansökningen inkommit. Vid högtider och semestertider kan handläggningstiden vara längre.

Blir det aktuellt med ett ideellt uppdrag så kommer du genomgå följande steg innan du startar upp ditt engagemang:

  • Alla nya volontärer går vår obligatoriska webbaserade grundutbildning. Utbildningen måste vara genomförd innan en får ta på sig uppdrag i föreningen. Efter att du fått inloggningsuppgifter till utbildningen har du ansvaret att genomföra den i din egen takt och när du är klar meddelar du detta till utbildningsansvarig. Räkna med att avsätta ca 8 timmar totalt.
  • Har du ansökt om uppdrag som rör närståendeperspektivet kommer det tillkomma en obligatorisk fördjupande utbildning som sker efter att du har genomfört grundutbildningen. Fördjupningen tar cirka 3 timmar att genomföra och görs i egen takt. Du ska även meddela utbildningsansvarig när du är klar med denna utbildning.