Bli volontär

Frisk & Fris volontärer gör skillnad och är centrala när det gäller att förmedla stöd. Volontärerna skapar även förutsättningar för att färre ska drabbas och i påverkan för en bättre vård. Bli en av oss idag.

Vill du använda din erfarenhet av ätstörningar, som tidigare drabbad eller närstående, och ta dig an ett mycket ansvarsfullt ideellt uppdrag? Då kan det vara dig vi söker.

Vi välkomnar även dig som har haft ett komplicerat förhållningssätt till mat, kropp och träning. Du är värdefull för oss oavsett om du har fått professionell behandling för din problematik eller blivit frisk på egen hand.

Här nedan finner du alla uppdrag vi söker fler volontärer till just nu, både lokala och rikstäckande uppdrag.

Vill du söka flera uppdrag, behöver du göra en ansökan för varje uppdrag. Varmt välkommen med din intresseanmälan.

Vi har extra stort behov av dig som är

 • I åldern 30 år och uppåt.
 • Närstående.
 • Man.

 

För att bli volontär behöver du ha fyllt 20 år.

Tidigare drabbad

Du behöver se dig som helt frisk sedan minst två år tillbaka.

Vi ser gärna att det gått ytterligare en tid innan du börjar engagera dig. Det är en stor fördel att få distans till sjukdomsperioden samt hunnit få nya reflektioner i livet som frisk.

Tidigare närstående

Du kan vara närstående genom att till exempel vara en familjemedlem, kollega, vän, partner, tränare eller släkting.

Den du står nära behöver vara frisk. Vi ser gärna att det gått en tid efter tillfrisknandet innan du engagerar dig, då det är en stor fördel att fått lite distans till sjukdomsperioden.

Kriterier för att bli volontär

 • Du bedömer att du kan vara engagerad i Frisk & Fri i minst ett år framöver.
 • Har du egen erfarenhet av ätstörningar eller haft ett komplext förhållande till mat, kropp och/eller träning behöver du se dig som frisk sedan minst två år tillbaka.
 • Är du närstående måste personen i din närhet vara frisk.
 • Du genomgår en intervju med ansvarig kontaktperson/ verksamhetsansvarig.
 • Du står bakom Frisk & Fris värdegrund, volontärpolicy och övriga styrande dokument.
 • Du tar del av relevant utbildning.
 • Du behöver vara minst 20 år.
 • Du behöver vara stödmedlem i Frisk & Fri.

Vad ger det dig att vara volontär?

Genom att vara volontär i Frisk & Fri hjälper du oss att hjälpa fler. Du sitter på en unik erfarenhet som inte går att läsa sig till. Vi vet av egen erfarenhet att det kan vara väldigt skönt att prata med en person som varit i en liknande situation.

Förutom för att finnas där för någon annan utvecklas du även på ett personligt plan och i gemenskap med andra volontärer.

Som volontär får du utbildning, fortbildning och handledning för ditt uppdrag.

Om du sköter dina åtaganden under minst ett års tid, inklusive utbildningstid, kan du på begäran få ett volontärintyg.

Att vara ideellt engagerad är en stor merit som bland annat värderas högt i rekryteringsprocesser.

Rikstäckande uppdrag – på distans

Våra rikstäckande uppdrag kan sökas oavsett bostadsort, då dessa sker på distans via exempelvis mejl, telefon, Teams eller vårt chattverktyg.

Lokala uppdrag

De lokala volontäruppdragen sker på plats i lokalavdelningen.

Det går bra att engagera sig i både lokala och rikstäckande uppdrag på distans samtidigt. Varje uppdrag söks separat.

Fungerar inte formuläret som det ska?

Det allra vanligaste felet att det inte går att slutföra din volontäransökan är att du inte har godkänt att vår hemsida använder sig av ”kakor”.
Ibland kan det även påverkas av vilken webbläsare du använder dig av.

Om det inte går att skicka iväg din ansökan, läs våra tips på vad det kan bero på och vad du kan göra.

 • Placering

 • Roll

 • Erfarenhet

Styrelsekandidat

Har du erfarenhet av styrelsearbete i en ideell förening? Vill du vara med i det viktiga arbetet för ett samhälle utan ätstörningar där alla är fria att vara sig själva? Då kan du kandidera till vår styrelse.

Att ingå i styrelsen är ett ideellt förtroendeuppdrag. I styrelsen behöver man inte haft egen erfarenhet av komplext förhållande till mat, kropp och/eller träning eller av en ätstörning som tidigare drabbad eller närstående. Däremot ser vi helst att minst 50 procent av styrelsen har egenlevd erfarenhet.

Blir du invald i styrelsen förvaltar du de beslut som årsmötet fattat och representerar lokalavdelningen i relevanta sammanhang. Tillsammans med verksamhetsledaren, d.v.s. operativt ansvarige i lokalavdelningen, utarbetar styrelsen lokalavdelningens verksamhetsplan utifrån medlemmarnas behov. Syftet är att lägga grund för en välfungerande verksamhet som skapar trygghet och enkelhet för stödsökande, andra intressenter men också för framtida volontärer.

Det är på årsmötet där det väljs poster i styrelsen. Väljs du in i styrelsen så tar du del av lokalavdelningens konstituerande styrelsemöte och minst fyra regelbundna styrelsemöten. I genomsnitt lägger du cirka en timme per veckan på ditt förtroendeuppdrag.

För att kandidera till styrelsen:

 • Bedömer du att du kan engagera i din roll i Frisk & Fri i minst två år eller ett år beroende på roll i den lokala styrelsen.
 • Genomgår du en intervju med valberedningen.
 • Deltar du i föreningens interna konferenser (rikskonferens).

Har du frågor rörande uppdraget, kontakta den lokalavdelning uppdraget avser eller verksamhetsutvecklare för lokalavdelningarna, tove.hogman@friskfri.se.

Intresseformulär

Välj placering

Välj

Vald lokalavdelning:

  Jag godkänner Frisk & Fris villkor.

  Jag har tagit del av uppdragsbeskrivningen i texten ovan och godkänner de åtaganden som uppdraget innebär.

  Läs mer
  • Övrigt
  • Dalarna, Gävleborg, Stockholm, Uppsala, Värmland, Västerbotten, Västernorrland, Västmanland, Västra Götaland, Östergötland
  • Närstående, Drabbad

  Kontaktperson

  Har du erfarenhet av att driva en ideell verksamhet? Har du varit drabbad av en ätstörning eller haft ett komplext förhållande till mat, kropp och/eller träning? Eller är du själv närstående (exempelvis förälder, partner, syskon, barn, vän eller kollega) till någon som tidigare varit drabbad? Då är du kanske vår nya kontaktperson!

   

  Din erfarenhet av ideellt engagemang och genomlevda kunskap av ätstörningar eller komplext förhållande till mat, kropp och/eller träning blir en värdefull tillgång i kontakten med andra. Att vara kontaktperson är i dagsläget ett ideellt volontäruppdrag i Frisk & Fri. Det finns möjlighet att det på sikt utformas till en deltidsanställning genom lokala bidragsansökningar.

   

  Kontaktpersonen driver den lokala verksamheten med riksföreningens verksamhetsplan och styrdokument som övergripande ramverk. Hen ansvarar för lokalavdelningens operativa arbete utifrån lokalavdelningens verksamhetsplan och budget. I genomsnitt lägger du mellan tre och fyra timmar på ditt uppdrag per vecka.

   

  Syftet är att skapa en välfungerande verksamhet som säkerställer enkelhet och trygghet för stödsökande och andra intressenter, tillsammans med den lokala styrelsen. Kontaktpersonen fungerar som en länk mellan rikskansliet, lokala styrelsen och volontärer i lokalavdelningen.

  Uppdraget innebär

  • svara på lokalavdelningens stöd- och informationsmejl inom 2-3 arbetsdagar.
  • arrangera eventuella öppna träffar och/eller stödgrupper på plats i Västernorrland.
  • löpande logga alla aktiviteter för lokalavdelningen utifrån verksamhetsrapportsmallen.
  • skriva verksamhetsplan och verksamhetsberättelse utifrån riksföreningens mall och vara delaktig i förberedelse av lokalavdelningens årsmöte.
  • samordna volontärerna utifrån planerade aktiviteter i verksamhetsplanen.
  • planera och koordinera aktiviteter utifrån verksamhetsplan, tillsammans med den lokala styrelsen.
  • ansvara för samarbetet med Sensus studieförbund i Västernorrland (föra statistik över alla arrangemang).
  • hålla igång en dialog med enheterna inom specialistätstörningsvården och skapa möjligheter att samarbeta.
  • skapa samarbete med brukarorganisationer i Västernorrland.
  • på sikt söka lokal finansiering.

  Har du frågor gällande uppdraget som kontaktperson var då vänlig och kontakta verksamhetsutvecklaren för lokalavdelningarna, tove.hogman@friskfri.se.

  Intresseformulär

  Välj placering

  Välj

  Vald lokalavdelning:

   Jag godkänner Frisk & Fris villkor.

   Jag har tagit del av uppdragsbeskrivningen i texten ovan och godkänner de åtaganden som uppdraget innebär.

   Läs mer
   • Opinionsbildande, Stödjande, Utbildande, Övrigt
   • Västernorrland
   • Närstående, Drabbad