Hela familjen i fokus

Flera nya forskningsprojekt kring anorexi är på gång vid Lunds universitet och Division Psykiatri, Skånevård Sund. Gemensamt är att hela familjen involveras vid behandlingen av sjukdomen.

Att påbörja en behandling av sin ätstörning kan upplevas omvälvande och skrämmande för den som drabbats. Därför blir stödet från familj och vänner extra viktigt.

I en av de nya studierna kommer forskarna titta närmare på den multifamiljeterapi som numera erbjuds alla patienter med ätstörningar inom Region Skåne.

– Vi vill se om denna behandlingsform minskar behovet av slutenvård och förkortar sjukdomstiden, säger Ulf Wallin (överläkare inom barn- och ungdomspsykiatrin). I tidigare studier utomlands har man kunnat se att det minskade behovet av slutenvård med 25 %. Det går fort för patienter med anorexi att tappa sin sociala kompetens och självkänsla.

– Som det är nu kan det gå upp till en månad ibland innan en behandling av anorexi kommer igång, säger Ulf Wallin. Vi tror det är viktigt att man redan inom den allmänpsykiatriska öppenvården direkt erbjuds en raketstart i behandlingen. Familjerna anpassar sig så snabbt till sjukdomen och sen kan det ha rotat sig mönster som blir svåra att bryta.

För att läsa mer om de kommande forskningsprojekten, läs här.

Postad 24 oktober, 2013

Taggar: , , , ,