Västerås

Lena Lydahl

Lokalavdelningen i Västerås erbjuder

– Mentorer för drabbade
– Mentorer för närstående
– Stödgrupper för närstående
– Öppna träffar för drabbade

Kontaktperson

Lena Lydahl

Kontakt

E-post: vasteras@friskfri.se

OBS! Vår ambition är att besvara alla mail inom 2-3 arbetsdagar. Begränsade kontaktmöjligheter under semesterperioder och större helger.