Västerås

Lena Lydahl

Nyheter och kalendarium

Vad händer i Frisk & Fri Västerås just nu? Kolla in vårt nyhetsflöde längst ner på sidan.


Lokalavdelningen i Västerås erbjuder

Stödjande verksamhet

Stödchatt (för alla)
Stödtelefon (för alla)
Stödmejl (för alla)
Öppna träffar för drabbade (för alla)
Öppna träffar för närstående (för alla)
Stödgrupper för drabbade (för medlemmar)
Stödgrupper för närstående (för medlemmar)
Mentorer för drabbade (för medlemmar)
Mentorer för närstående (för medlemmar)
– Möten med närstående inom vården

Förebyggande verksamhet

– Anpassade föreläsningar och informationsträffar efter behov – till exempel om ätstörningar, tillfrisknande eller hur man kan bemöta en person där det föreligger oro om ätstörning.

Påverkande verksamhet

– Deltar i brukarråd, referensgrupper, styrgrupper inom specialistvården
– Medverkar i utformning och planering av nya ätstörningsmottagningar
– Kunskapsspridning på olika informationsdagar i vårdsammanhang
– Är delaktiga i NSPH-V och Hjärnkoll


Kontaktperson

Lena Lydahl


Kontakt

E-post: vasteras@friskfri.se

OBS! Vår ambition är att besvara alla mail inom 2-3 arbetsdagar. Begränsade kontaktmöjligheter under semesterperioder och större helger.


Dokument

Verksamhetsberättelse 2019 -Frisk & Fri Västerås
Årsmötesprotokoll – Frisk & Fri Västerås 2020-05-07