Umeå

Julia Kärnestad och Anna Åhlander

Nyheter och kalendarium

Vad händer i Frisk & Fri Umeå just nu? Kolla in vårt nyhetsflöde längst ner på sidan.


Lokalavdelningen i Umeå erbjuder

Stödjande verksamhet

– Stödchatt (för alla)
Stödtelefon (för alla)
Stödmejl (för alla)
Mentorer för drabbade (för medlemmar)
Mentorer för närstående (för medlemmar)
Öppna träffar för drabbade (för alla)
Öppna träffar för närstående (för alla)
– Pysselkvällar (för alla)
– Möten med patienter och deras närstående inom vården

Förebyggande verksamhet

Uppdrag: Frisk – en föreläsning för vuxna som sin yrkesroll vill lära sig mer om ätstörningar, dess upptäckande och hur man kan bemöta en person där det föreligger oro om en ätstörning.
We care – en omfattande, idrottsinriktad utbildningssatsning både på organisationsnivå och individnivå.

Påverkande verksamhet

– Kunskapsspridning på olika informationsdagar i vårdsammanhang
– Är delaktiga i NSPH och Hjärnkoll


Verksamhetsledare

Anna Åhlander och Julia Kärnestad


Kontakt

E-post: umea@friskfri.se

OBS! Vår ambition är att besvara alla mail inom 2-3 arbetsdagar. Begränsade kontaktmöjligheter under semesterperioder och större helger.


Dokument

Verksamhetsberättelse 2020 – Frisk & Fri Umeå
Årsmötesprotokoll Frisk & Fri Umeå 2021-05-06