Norrköping/Linköping

Maja Engström

Nyheter och kalendarium

Vad händer i Frisk & Fri Norrköping/Linköping just nu? Kolla in vårt nyhetsflöde längst ner på sidan.

Lokalavdelningen i Norrköping/Linköping

erbjuder

Stödjande verksamhet

Stödchatt (för alla)
Stödtelefon (för alla)
Stödmejl (för alla)
Öppna träffar för drabbade (för alla)
Öppna träffar för närstående (för alla)
Mentorer för drabbade (för medlemmar)
Mentorer för närstående (för medlemmar)

Förebyggande verksamhet

Uppdrag: Självkänsla – en workshop och föreläsning för unga med fokus på att stärka självkänslan (12–20 år)
Uppdrag: Frisk – en föreläsning för vuxna som sin yrkesroll vill lära sig mer om ätstörningar, dess upptäckande och hur man kan bemöta en person där det föreligger oro om en ätstörning.
We care – en omfattande, idrottsinriktad utbildningssatsning både på organisationsnivå och individnivå.

Påverkande verksamhet

– Kunskapsspridning på olika informationsdagar i vårdsammanhang och studiesammanhang på universitetet.
– Möter patienter på specialistenheter.
– Utbildar personal på vårdenheter, såsom specialistenheter och BUP.
– Är delaktiga i NSPH Östergötland, brukarråd och referensgrupper.

Verksamhetsledare

Maja Engström

Kontakt

E-post: norrkoping@friskfri.se

OBS! Vår ambition är att besvara alla mail inom 2-3 arbetsdagar. Begränsade kontaktmöjligheter under semesterperioder och större helger.

Dokument

Verksamhetsberättelse 2020 – Frisk & Fri Norrköping/Linköping
Årsmötesprotokoll Frisk & Fri Norrköping/Linköping 2021-04-29