Malmö

Felicia Lindelöw

Nyheter och kalendarium

Vad händer i Frisk & Fri Malmö just nu? Kolla in vårt nyhetsflöde längst ner på sidan.

Lokalavdelningen i Malmö erbjuder

Stödjande verksamhet

Stödchatt (för alla)
Stödtelefon (för alla)
Stödmejl(för alla)
Öppna träffar för drabbade (för alla)
Öppna träffar för närstående (för alla)
– Stödgrupper för närstående (för medlemmar)
Mentorer för drabbade (för medlemmar)
Mentorer för närstående (för medlemmar)
– Möten med patienter och deras närstående inom vården

Förebyggande verksamhet

Uppdrag: Självkänsla – en workshop och föreläsning för unga med fokus på att stärka självkänslan (12–20 år)
– Uppdrag: Frisk – en föreläsning för vuxna som sin yrkesroll vill lära sig mer om ätstörningar, dess upptäckande och hur man kan bemöta en person där det föreligger oro om en ätstörning.
We care – en omfattande, idrottsinriktad utbildningssatsning både på organisationsnivå och individnivå.

Påverkande verksamhet

– Deltar i brukarråd, referensgrupper, styrgrupper inom specialistvården
– Kunskapsspridning  i vårdsammanhang
– Möter patienter på specialistenheter
– Utbildar personal i ätstörningar och bemötande
– Är delaktiga i NSPH Skåne

Kontaktperson

Felicia Lindelöw

Kontakt

E-post: malmo@friskfri.se

OBS! Vår ambition är att besvara alla mail inom 2-3 arbetsdagar. Begränsade kontaktmöjligheter under semesterperioder och större helger.

Dokument

Verksamhetsberättelse 2018 Frisk&Fri Malmö