Malmö

Felicia Lindelöw

Nyheter och kalendarium

Vad händer i Frisk & Fri Malmö just nu? Kolla in vårt nyhetsflöde längst ner på sidan.

Lokalavdelningen i Malmö erbjuder

Stödjande verksamhet

Stödchatt (för alla)
Stödtelefon (för alla)
Stödmejl(för alla)
Öppna träffar för drabbade (för alla)
Öppna träffar för närstående (för alla)
Stödgrupper för drabbade (för medlemmar)
Stödgrupper för närstående (för medlemmar)
Mentorer för drabbade (för medlemmar)
Mentorer för närstående (för medlemmar)
– Möten med patienter och deras närstående inom vården

Förebyggande verksamhet

Uppdrag: Självkänsla – en workshop och föreläsning för unga med fokus på att stärka självkänslan (12–20 år)
– Uppdrag: Frisk – en föreläsning för vuxna som sin yrkesroll vill lära sig mer om ätstörningar, dess upptäckande och hur man kan bemöta en person där det föreligger oro om en ätstörning.
We care – en omfattande, idrottsinriktad utbildningssatsning både på organisationsnivå och individnivå.

Påverkande verksamhet

– Deltar i brukarråd, referensgrupper, styrgrupper inom specialistvården
– Kunskapsspridning  i vårdsammanhang
– Möter patienter på specialistenheter
– Utbildar personal i ätstörningar och bemötande
– Är delaktiga i NSPH Skåne

Verksamhetsledare

Felicia Lindelöw

Kontakt

E-post: malmo@friskfri.se

OBS! Vår ambition är att besvara alla mail inom 2-3 arbetsdagar. Begränsade kontaktmöjligheter under semesterperioder och större helger.

Dokument

Verksamhetsberättelse Frisk Fri Malmö 2019
Årsmötesprotokoll Frisk & Fri Malmö 2020-05-05