Luleå

Lokalavdelningen i Luleå

är för närvarande vilande i väntan på ny styrelse och kontaktperson. Stödmailen är dock igång under denna tid.

Kontaktperson

Vakant.

Kontakt

E-post: lulea@friskfri.se

OBS! Vår ambition är att besvara alla mail inom 2-3 arbetsdagar. Begränsade kontaktmöjligheter under semesterperioder och större helger.