Karlstad

Lokalavdelningen i Karlstad erbjuder

– Mentorer för drabbade
– Mentorer för närstående
– Öppna träffar för drabbade
– Öppna träffar för närstående
– Stödgrupper för närstående

Kontaktperson

Pia Elofsson

Kontakt

karlstad@friskfri.se

OBS! Vår ambition är att besvara alla mail inom 2-3 arbetsdagar. Begränsade kontaktmöjligheter under semesterperioder och större helger.