Göteborg

Ellen Abrahamson

Nyheter och kalendarium

Vad händer i Frisk & Fri Göteborg just nu? Kolla in vårt nyhetsflöde längst ner på sidan.


Lokalavdelningen i Göteborg erbjuder

Stödjande verksamhet

Stödchatt (för alla)
Stödtelefon (för alla)
Stödmejl (för alla)
Öppna träffar för drabbade (för alla)
Öppna träffar för närstående (för alla)
Stödgrupper för drabbade (för medlemmar)
Stödgrupper för närstående (för medlemmar)
Mentorer för drabbade (för medlemmar)
Mentorer för närstående (för medlemmar)
– Möten med patienter och deras närstående inom vården
– Pysselkvällar (för alla)

Förebyggande verksamhet

Uppdrag: Självkänsla – en workshop och föreläsning för unga med fokus på att stärka självkänslan (12–20 år)
Uppdrag: Frisk – en föreläsning för vuxna som sin yrkesroll vill lära sig mer om ätstörningar, dess upptäckande och hur man kan bemöta en person där det föreligger oro om en ätstörning.
We care – en omfattande, idrottsinriktad utbildningssatsning både på organisationsnivå och individnivå.

Påverkande verksamhet

– Deltar i brukarråd, referensgrupper, styrgrupper inom specialistvården
– Medverkar i utformning och planering av nya ätstörningsmottagningar
– Kunskapsspridning på olika informationsdagar i vårdsammanhang
– Möter patienter på specialistenheter
– Utbildar personal på vårdenheter, såsom specialistenheter, BUP med mera
– Är delaktiga i NSPH(iG) och Hjärnkoll


Verksamhetsledare

Ellen Abrahamson


Kontakt

E-post: goteborg@friskfri.se

OBS! Vår ambition är att besvara alla mail inom 2-3 arbetsdagar. Begränsade kontaktmöjligheter under semesterperioder och större helger.


Våra aktiviteter äger rum i Sensus lokaler, Drottninggatan 30 i Göteborg.


Dokument

Verksamhetsberättelse 2020 Frisk & Fri Göteborg
Årsmötesprotokoll Frisk & Fri Göteborg 2021-05-05pdf