Eskilstuna

Katarina Tomzcyk

Nyheter och kalendarium

Vad händer i Frisk & Fri Eskilstuna just nu? Kolla in vårt nyhetsflöde längst ner på sidan.


Lokalavdelningen i Eskilstuna erbjuder

Stödjande verksamhet

Stödchatt (för alla)
Stödtelefon (för alla)
Stödmejl (för alla)
Mentorer för drabbade (för medlemmar)
Mentorer för närstående (för medlemmar)
Öppna träffar för drabbade (för alla)
Öppna träffar för närstående (för alla)
– Möten med patienter inom vården

Förebyggande verksamhet

Uppdrag: Frisk – en föreläsning för vuxna som sin yrkesroll vill lära sig mer om ätstörningar, dess upptäckande och hur man kan bemöta en person där det föreligger oro om en ätstörning.
We care – en omfattande, idrottsinriktad utbildningssatsning både på organisationsnivå och individnivå.

Påverkande verksamhet

– Deltar i referensgrupper och styrgrupper inom specialistvården
– Kunskapsspridning på olika informationsdagar i vårdsammanhang


Kontaktperson

Johanna Petersen och Katarina Tomzcyk


Kontakt

E-post: eskilstuna@friskfri.se 

OBS! Vår ambition är att besvara alla mail inom 2-3 arbetsdagar. Begränsade kontaktmöjligheter under semesterperioder och större helger.


Dokument

Verksamhetsberättelse 2019 – Frisk & Fri Eskilstuna
Årsmötesprotokoll 2020 – Frisk & Fri Eskilstuna