Dalarna

Denise Hellander

Nyheter och kalendarium

Vad händer i Frisk & Fri Dalarna just nu? Kolla in vårt nyhetsflöde längst ner på sidan.


Lokalavdelningen i Dalarna erbjuder

Stödjande verksamhet

Stödchatt (för alla)
Stödtelefon (för alla)
Stödmejl (för alla)
Öppna träffar för närstående, i samarbete med specialistenheten Dala ABC (för alla)
Mentorer för drabbade (för medlemmar)
Mentorer för närstående (för medlemmar)
– Möten med patienter och deras närstående inom vården

Förebyggande verksamhet

Uppdrag: Frisk – en föreläsning för vuxna som sin yrkesroll vill lära sig mer om ätstörningar, dess upptäckande och hur man kan bemöta en person där det föreligger oro om en ätstörning.

Påverkande verksamhet

– Kunskapsspridning på olika informationsdagar i vårdsammanhang
– Möter patienter på specialistenheter
– Deltar i Brukarråd, referensgrupper och styrgrupper inom specialistvården.


Verksamhetsledare

Denise Hellander


Kontakt

E-post: dalarna@friskfri.se

OBS! Vår ambition är att besvara alla mail inom 2-3 arbetsdagar. Begränsade kontaktmöjligheter under semesterperioder och större helger.


Dokument

Verksamhetsberättelse 2019 Frisk & Fri Dalarna
Årsmötesprotokoll 2020 – Frisk & Fri Dalarna