Borlänge

Denise Hellander

Nyheter och kalendarium

Vad händer i Frisk & Fri Borlänge just nu? Kolla in vårt nyhetsflöde längst ner på sidan.


Lokalavdelningen i Borlänge erbjuder

Stödjande verksamhet

Stödchatt (för alla)
Stödtelefon (för alla)
Stödmejl (för alla)
Öppna träffar för närstående, i samarbete med specialistenheten Dala ABC (för alla)
Mentorer för drabbade (för medlemmar)
Mentorer för närstående (för medlemmar)
– Möten med patienter och deras närstående inom vården

Förebyggande verksamhet

– Anpassade föreläsningar och informationsträffar efter behov – till exempel om ätstörningar, tillfrisknande eller hur man kan bemöta en person där det föreligger oro om ätstörning.

Påverkande verksamhet

– Kunskapsspridning på olika informationsdagar i vårdsammanhang
– Möter patienter på specialistenheter


Kontaktperson

Denise Hellander


Kontakt

E-post: borlange@friskfri.se

OBS! Vår ambition är att besvara alla mail inom 2-3 arbetsdagar. Begränsade kontaktmöjligheter under semesterperioder och större helger.