Här finns vi

Frisk & Fri är idag representerad på flertalet orter runtom i landet. Verksamhet och aktiviteter ser lite olika ut beroende på var i landet det är, så kontakta respektive lokalavdelning för att få aktuell information.

När du kontaktar oss kan du kan vara säker på att du bemöts av en kontaktperson som vet vad en ätstörning innebär. De flesta av våra volontärer har själva tidigare varit drabbade av någon form av ätstörning men är sedan flera år tillbaka helt friska. Det finns även många volontärer som har erfarenhet av att vara närstående till någon med en ätstörning.

Varmt välkommen att kontakta oss med dina frågor och funderingar!