Har du varit drabbad av ortorexi?

276532_159711217703_1438879830_n

Två studenter från socialhögskolan ska nu under vårterminen ska skriva sitt examensarbete. De har tänkt skriva om insikt, vändpunkter och vägen ur ortorexia nervosa.

De vill därför komma i kontakt med fem stycken intervjupersoner som har egna erfarenheter kring detta ämne. Av etiska skäl söker de intervjupersoner som har tillfrisknat samt är över 16 år. Det som sägs under intervjun kommer naturligtvis att behandlas konfidentiellt och era namn kommer att anonymiseras i studien. För intresseanmälan eller för mer information kring studien är ni välkomna att höra av er till studenterna.

Mer information om studien ges vid intresseanmälan.

Alla som vill får givetvis ta del av det slutliga arbetet.

Kontakt

-Amanda Ibrahim, 073-701 88 76, amanda.ibrahim@outlook.com

-Marianne Habil, marianne.habil@hotmail.com

Postad 27 februari, 2014

Taggar: , , ,