Har ditt barn varit drabbad av en ätstörning?

umulogotype

Mia Jungell, som studerar socialt arbete vid Umeå Universitet, håller för tillfället på att skriva uppsats på masternivå. I samråd med ätstörningskliniken Fredrika i Jakobstad, Finland, har hon valt att titta närmare på föräldrastöd inom ätstörningsvården.

Hon ämnar undersöka hur föräldrar till barn som har haft någon form av ätstörningsproblematik upplevde att föräldraskapet förändrades till följd av ätstörningen, samt vilket stöd föräldrar önskar och behöver från vårdpersonal under en sådan livssituation. Hon avser intervjua ett antal föräldrar kring upplevelser och erfarenheter av föräldraskap, föräldraroll och föräldrastöd.

All information hanteras konfidentiellt, vilket innebär att samtliga intervjupersoner är avidentifierade. Resultatredovisningen kommer att fokusera på föräldrar som grupp, inte på enskilda individer. Intervjuerna kommer att användas enbart i detta forskningsändamål och du får mycket gärna läsa igenom uppsatsen innan den ska slutgranskas.

Intervjuerna kommer äga rum i Umeåtrakten, vid en tid och plats som passar dig. Det hela förväntas ta mellan 30-60 minuter. Om du har intresse och möjlighet att delta i studien kan du höra av dig direkt till Mia på e-mail eller telefon. Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta Mia eller hennes handledare för mer information.

Kontakt

Email: miajungell@hotmail.com

Telefon: +358504104974

Handledare:

Pär Salander, Professor

Email: par.salander@socw.umu.se

Postad 02 mars, 2015

Taggar: , , , , , , ,