Glöm inte närstående

hanna-foto-johan-soderling-jpg

– Det kan vara svårt för den som är drabbad av ätstörningar att få hjälp. Det är ännu svårare för den personens föräldrar att få hjälp och är man syskon eller vän hamnar man ännu längre bort från hjälpen. Man kommer i tredje hand, säger Hanna Kihlander, pressansvarig i Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar.

På Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, tycker Ing-Marie Wieselgren, samordnare för psykisk hälsa att situationen för anhöriga förbättrats de senaste tio åren.

– Men det är fortfarande mest föräldrar som får stöd. Det är på få platser som man tänker på kompisar och andra som kan vara medberoende.

Läs hela artikeln som handlar om de som är närstående till någon som är drabbad av en ätstörning här.