Frisk & Fri Malmö deltar på Anhörigveckan samt Skåneveckan för psykisk hälsa 2017

Lila

Frisk & Fri Malmö kommer att delta vid flera aktiviteter som äger rum i oktober.

Anhörigveckan i Malmö

Anhörigveckan är till för dig som vill veta mer om vad det innebär att vara närstående och vilket stöd man kan få från kommunen eller från ideella föreningar/organisationer och andra verksamheter. Frisk & Fri står vid biblioteket den 7 oktober och informerar om vår verksamhet. Läs mer om vad som händer på Anhörigveckan i dokumentet eller besök hemsidan.

Skåneveckan för psykisk hälsa

I samband med Skåneveckan för psykisk hälsa kommer vi föreläsa tillsammans med SHEDO den 11 oktober klockan 16.30-18.00.
Skåneveckan för psykisk hälsa är en vecka för ökad kunskap, hopp och samtal kring psykisk hälsa. I hela Skåne arrangeras seminarier, kulturarrangemang och mötesplatser.
Läs mer i programmet eller besök hemsidan.