FRISK & FRI I SAMTAL OM HUR FÖREBYGGA PSYKISK OHÄLSA HOS UNGA

Skärmavbild 2017-04-29 kl. 11.30.58

Onsdagens samtal initierat av Leone Milton och Marie Tomicic, författare till boken ”Ta Makten – för att det funkar!” besöktes av ett hundratal personer. En lärorik och intressant diskussion om hur det kommer sig att unga mår allt sämre psykiskt och vad vi vuxna kan göra åt det. 

Frisk & Fri representerades av Emrika Larsson och Liselotte Howard. Liselottes dotter Elicia deltog också i samtalet. Ett av samtalsämnena handlade om att både skola och hem behöver minska trycket på elever när det gäller betyg och prestationer, att visa unga att deras värde som individer inte sitter i deras prestationen. Vi pratade också om var och ens ansvar som vuxen att på olika sätt stötta unga killar att våga prata om och visa mer känslor, samt att tjejer behöver förebilder som visar att deras värde inte sitter i deras utseende.

Vi kom fram till att det inte finns ett sätt att lösa problemen med ungas psykiska ohälsa, men att börja prata om det oss vuxna emellan är viktigt. Ännu viktigare är att prata med ungdomarna, att våga lita på deras kompetens när det gäller deras egna situationer. Vi vuxna måste våga fråga, våga lyssna, våga finnas till hands på ungdomarnas villkor.