Frisk & Fri gör informationskampanj på Arlas mjölkpaket

Saga -panel 4

Mjölkpaketens baksidor är en fantastisk exponeringsyta, som dagligen läses av många, många, människor, runt om i Sverige. Därför är vi glada över att kunna berätta om ett kampanjsamarbete med Arla.

Under våren 2020 kunde familjer, vänner och arbetskollegor – och alla som kikar på Arlas mjölkpaket – ta del av tre berättelser som på olika sätt adresserade ätstörningar. Kampanjen var främst riktad till barn och ungdomar – och fokuserade på olika former av stöd. Tidig upptäckt och tidiga insatser ökar chanserna för snabb återhämtning och kortare behandlingstid. Hos oss kan den som har jobbiga tankar om kropp och mat få någon att prata med – via mejlchatt eller telefon. Men på mjölkpaketen fanns också information för närstående. Om du lever med eller nära någon med en ätstörning kan Frisk & Fri erbjuda stöd även till dig.

I korta berättelser fick vi möta tre karaktärer, som på olika sätt påverkades av normer och ideal kopplade till kropp och ätande. Berättelserna togs fram av Frisk & Fri och illustrerades av designbyrån An ordinary day. Kampanjen fanns på mjölkpaketen under februari till april 2020.

Nu är det dags igen. Två nya karaktärer och berättelser kommer finnas par Arlas mjölkpaket, den första juli och den andra senare i höst. Även här är illustrationerna skapade av designbyrån An ordinary day


Varför är denna kampanj viktig för oss?

”Vi är oerhört tacksamma över samarbetet med Arla och An ordinary day”, säger Stefanie Nold, verksamhetsansvarig på Frisk & Fri. ”Med den här möjligheten kan vi nå ut till en mycket större grupp människor än via våra ordinarie kanaler. Vi vet att många människor mår dåligt – och att mörkertalet är stort. Därför är det viktigt att så många som möjligt får någon att prata med, innan problemen går för långt. Dessutom är det avgörande att vi sprider fakta och kunskap om ätstörningar, eftersom det fortfarande finns en del missuppfattningar om vem som kan drabbas.”


Visste du att

Runt 200 000 människor i Sverige drabbas någon gång av en ätstörning. Ätstörningar kan drabba alla, oberoende av kön eller bakgrund – och en ätstörning syns sällan utanpå.


 

Behöver du stöd, läs mer här

 

 

Hur kan du bidra till att öka kunskapen om ätstörningar och göra vårt arbete möjligt?

  • Bli medlem om du inte redan är det. Vi har medlemskap både för organisationer och privatpersoner och du kan bli medlem oavsett om du har egna erfarenheter av ätstörningar (som drabbad eller närstående) eller om du bara tycker att det vi gör i föreningen är bra och viktigt.
  • Ge en gåva eller bli månadsgivare.
  • Boka en utbildning via oss. Vi erbjuder föreläsningar, workshops och utbildningar. Det är genom ökad kunskap och information som vi skapar förutsättningar för tidig upptäckt och förebyggande insatser – så att färre personer drabbas och redan drabbade kan få tidigt stöd för att bli friska och fria.
  • Vi söker fler företagssamarbeten – läs mer om Pro bono- och sponsorsamarbeten här.

Tack för din hjälp!