Företag

Ätstörningar är en stor utmaning på hemmaplan, i skolan och i arbetslivet. Att våga prata om ätstörningar och att agera vid misstanke om att någon kan vara drabbad är ofta väldigt svårt.

Med vår mer än 30-åriga erfarenhet kan vi i Frisk & Fri stödja ditt företag i att öka kunskapen om ätstörningar. Genom ditt ställningstagande kan du skapa ett klimat som underlättar för att prata om, förebygga och bemöta ätstörningar.

Vi söker och erbjuder ömsesidigt givande samarbeten som passar ditt företags CSR-strategi och vår värdegrund. Ditt företag kan bidra till vår verksamhet både ekonomiskt och med er kunskap! Samtidigt kan vi hjälpa er i att skapa ett sunt företagsklimat som hjälper att förebygga och bemöta ätstörningar.


Vill du samarbeta med oss?

Är ditt företag intresserad av ett samarbete? Du är varmt välkommen att kontakta vår verksamhetsansvariga Stefanie Nold, stefanie.nold@friskfri.se


Prenumerera på Insikt

Vi erbjuder möjligheten för organisationer, vårdenheter och företag att prenumerera på vår tidning Insikt, som ges ut med 4 nummer per år.

Tidningen kostar 190 kr/kalenderår.

För att teckna en prenumeration, mejla till service@friskfri.se så hjälper vi dig med detta.

Bra att veta om
Vi är anslutna till prenumerationstjänsterna LM och Prenax, så har din organisation avtal med någon av dessa leverantörer går det bra att sköta prenumerationen av Insikt via den kanalen.  Insikt har Issn-nummer: 1652-4705.