Företag

Ätstörningar är en stor utmaning på hemmaplan, i skolan och i arbetslivet. Att våga prata om ätstörningar och att agera vid misstanke om att någon kan vara drabbad är ofta väldigt svårt.

Med vår 30-åriga erfarenhet kan vi i Frisk & Fri stödja ditt företag i att öka kunskapen om ätstörningar. Genom ditt ställningstagande kan du skapa ett klimat som underlättar för att prata om, förebygga och bemöta ätstörningar.

Vi söker och erbjuder ömsesidigt givande samarbeten som passar ditt företags CSR-strategi och vår värdegrund. Ditt företag kan bidra till vår verksamhet både ekonomiskt och med er kunskap! Samtidigt kan vi hjälpa er i att skapa ett sunt företagsklimat som hjälper att förebygga och bemöta ätstörningar.

Vill du samarbeta med oss?

Är ditt företag intresserad av ett samarbete? Du är varmt välkommen att kontakta vår insamlingsansvariga Stefanie Nold, stefanie.nold@friskfri.se