Föreläsning – Ätstörning, genus och hbt-q

Moln

Med anledning av Norrköping Pride bjuder Frisk & Fri Norrköping, Sensus och Svenska kyrkan in till en kostnadsfri föreläsning med temat ätstörning, genus och hbt-q.

Tid och plats

Fredag 5.a maj, klockan 16.00
Diakonicentrum, S:t Persgatan 113, Norrköping

I dag lever ca 100.000 personer med en diagnosticerad ätstörning. Var femte sjuåring vill bli smalare. Föreläsningen kommer ge en inblick i vad en ätstörning är, orsaker och bemötande. Problematiken kommer belysas utifrån ett genus- och hbtq-perspektiv.

Mörkertalet gällande ätstörning hos hbtq-personer är stor, men forskning visar att hbtq-personer generellt sätt mår sämre psykiskt än heterosexuella. Många hbtq-personer drar sig även från att söka vård eller ha kontakt med myndigheter på grund av tidigare negativa erfarenheter.

Föreläsningen riktas främst till dig som arbetar inom psykiatrin, skolan, socialtjänst eller annat socialt arbete, är student inom nämnda områden eller möter unga i ditt jobb.

Föreläsare är Maja Engström, Samhälls-och kulturanalytiker och anställd i Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar.

Postad 05 april, 2017

Taggar: , , ,