Vilka steg behöver jag ta för att bli volontär?

  • Du bedömer att du kan vara engagerad i Frisk & Fri i minst ett år framöver.
  • Har du egen erfarenhet av ätstörningar måste du varit frisk sedan minst två år tillbaka.
  • Är du närstående måste personen i din närhet vara helt frisk.
  • Du genomgår en intervju med ansvarig kontaktperson/regionansvarig.
  • Du står bakom Frisk & Fris värdegrund, volontärpolicy och övriga styrande dokument.
  • Du skriver på vår överenskommelse för volontärer.
  • Du tar del av relevant utbildning.
  • Du behöver vara minst 20 år för att ansöka om uppdraget.
  • Du behöver vara stödmedlem i Frisk & Fri.

Du hittar de uppdrag vi söker volontärer till här.