Varför kan inte jag söka mentor åt mitt barn/sambo/förälder?

Att söka stöd hos oss behöver vara frivilligt, det innebär att personen som söker en mentor också behöver fylla i formuläret själv och skicka in det. Du som lever nära någon som du tror skulle vara hjälpt av mentorskapet kan uppmuntra att personen söker en mentor men du kan inte söka en mentor åt personen.