Vad är det för skillnad på att få stöd av en mentor istället för att höras via stödmejl, chatt eller era stödtelefonlinjer?

Allt vårt stöd bemannas av volontärer som tidigare varit drabbade eller levt nära någon som varit drabbad. Den största skillnaden med stödet från en mentor och våra andra stödkanaler är att i mentorskapet har du regelbunden kontakt med samma person under fem månaders tid. Denna typ av stöd passar dig om du känner ett behov av regelbunden kontakt där du kan dela dina erfarenheter med din mentor. Känner du i stället att du har ett behov av kontakt någon gång då och då är chatten, stödmejl och stödtelefon ett bra alternativ. Ibland får du prata med samma person som du pratat med tidigare i chatten och stödtelefon, ibland är det en ny person. Mejlar du till vår stödmejl besvaras dessa allt som oftast av samma person