När ska jag söka vård?

När ditt beteende och dina tankar rörande mat, kropp och ibland träning börjar ta upp en väldigt stor del av ditt liv behöver du i regel hjälp. Hjälp för att bli frisk och för att må bra igen. Många med en ätstörning tänker att en inte är ”tillräckligt sjuk” för att få hjälp, men ju snabbare du söker hjälp, ju bättre är det.