Jag har inte fått plats i någon vård ännu, kan jag ändå söka mentor?

Att vänta på behandling kan vara tufft men en mentor kan inte ersätta vård, behandling eller terapi. Mentorn är ett komplement och ett stöd under slutskedet av ditt tillfrisknande, alternativ om du gått igenom flera behandlingar och behöver få in nya och andra perspektiv. När du väntar på vård kan behovet av stöd vara stort och även om du inte kan söka mentor hos oss finns stöd att få på andra sätt. Använd gärna våra andra stödkanaler i detta fall och sök stöd via vår chatt, stödtelefon, stödmejl eller öppna träffar.