Jag har blivit tilldelad en mentor som inte har haft samma situation som jag befinner mig i. Varför då?

Antalet engagerade mentorer varierar vid varje ansökningsperiod. Varje mentors erfarenhet är unik och vissa omgångar har vi fler med en viss ätstörningsbakgrund eller närståendeerfarenhet. Vi försöker alltid tilldela en mentor som liknar dina erfarenheter i den mån vi kan, men ibland kan det innebära att du får en mentor som inte har precis samma erfarenhet av ätstörningar., har annan könstillhörighet eller är i en annan ålder än du. Det viktigaste för oss är att så många som möjligt som söker blir tilldelad en mentor.

Oavsett om du som söker en mentor är närstående till någon med ätstörningar eller själv drabbad så är det värdefullt att få kontakt med någon. Många av de bakomliggande orsakerna till ätstörningar är ofta väldigt lika för många och därför ser vi stort värde i att du får dela dina erfarenheter med någon annan.